Directioneaza 20%

Directioneaza 20% din impozitul pe profit

 

Există o formă de ajutor financiar care nu costă nimic. Este vorba de direcționarea a 3,5% din impozitul pe venit în cazul Persoanelor Fizice, și a 20% din impozitul pe profit sau impozitul pe venit  în cazul Persoanelor Juridice.
Și firmele ne pot întinde o mână de ajutor, pe site în pagina „Direcționează 20%” se află Contractul de Sponsorizare
În acest caz, 20% din impozitul pe profit poate însemna noi vieți salvate. Descarcă Contractul de Sponsorizare de mai sus.

Sponsorizare microintreprindere 2019

Platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor:
 
Incepand cu 01 aprilie 2018 s-a instituit posibilitatea de a beneficia de deduceri pentru sponsorizari si in cazul platitorilor de impozit pe veniturile microintreprinderilor. In perioada 01 aprilie 2018 – 31 martie 2019 acestia puteau deduce din impozitul pe veniturile microintreprinderilor sponsorizarile efectuate potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective.
 
Incepand cu 01 aprilie 2019 microintreprinderile care efectueaza sponsorizari, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care la data incheierii contractului sunt inscrise in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective.
Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive. Scaderea acestor sume din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat, in urmatoarele 28 de trimestre consecutive, se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.
Facilitatile prevazute de Codul fiscal se aplica doar daca sponsorizarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile Legii 32/1994. Potrivit acesteia, poate fi beneficiar al sponsorizarii:
 
a) orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara in Romania sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific – cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice;
 
b) institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile prevazute la lit. a);
 
c) de asemenea, pot fi sponsorizate, in conditiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile definite la lit. a);
 
d) orice persoana fizica cu domiciliul in Romania a carei activitate in unul dintre domeniile prevazute la lit. a) este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.
 
Astfel, daca in cazul platitorilor de impozit pe profit se pot deduce, in limitele prevazute de Codul fiscal, sumele acordate in cadrul contractelor de sponsorizare catre orice persoana ce poate fi beneficiar al sponsorizarii conform Legii 32/1994, cu mentiunea ca, in cazul entitatilor persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv unitati de cult sumele pot fi deduse doar daca figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale), in cazul entitatilor ce datoreaza impozit pe veniturile microintreprinderilor entitatile pot deduce doar sponsorizarile efectuate pentru sustinerea entitatilor persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv unitati de cult si doar daca acestea figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

Toate programele oferite de Asociatia ASMS Suceava au ca scop principal dorinta de a ajuta („A servi mai presus de sine”),

Datele ASMS Suceava:

Cod de identificare fiscală: 33836305

Cont Iban:
Cont LEI : RO56BTRLRONCRT0276120401,
Cont EURO : RO06BTRLEURCRT0276120401, 
Cont LIRE: RO61BTRLGBPCRT0276120401
COD SWIFT: BTRLRO22
COD BIC: BTRL
Banca Transilvania Suceava

Echipa ASMS Suceava vă stă la dispoziţie la numerele de telefon +40 743 619 966 | +40 745 824 473  sau la adresa de email contact@fiisamaritean.ro cu orice fel de informaţii, cu formulare şi alte detalii pe care le consideraţi necesare pentru a deveni  un samaritean milostiv și a contribui într-un mod plăcut și benefic la bunăstarea celor de lângă tine.

Vă mulțumim!