Despre noi

Despre noi

Asociația Samariteanul Milostiv Suceava este o organizație neguvernamentală, non-profit care a  luat ființă octombrie 2014. Această asociație este rodul inițiativei unui grup de tineri care și-au propus  să se implice în mod activ, prin acțiuni umanitare la crearea unui mediu prielnic categoriilor sociale defavorizate.
Misiunea ASMS o reprezintă creșterea calității vieții din punct de vedere social, spiritual, educațional, medical și financiar pentru membrii comunităților, familiilor și persoanelor care se află în situații de  risc.

Principalele scopuri ale ASMS cuprind:

  • Iniţierea şi sprijinul oricăror acţiuni de caritate şi umanitare în scopul ajutorării oricăror persoane aparţinând categoriilor sociale defavorizate;
  • Elaborarea de programe şi proiecte pentru rezolvarea conflictelor, asigurarea securităţii persoanelor sau grupurilor aflate în situaţii de risc, precum şi pentru prevenirea şi combaterea delicvenței juvenile și abandonului școlar;
  • Organizarea şi realizarea unor programe de orientare profesională şi recalificare, pentru dobândirea de abilităţi de integrare profesională a tinerilor, șomerilor, a familiilor monoparentale, a orfanilor, etc.
  • Iniţierea unor proiecte de educație permanentă pentru dezvoltare personală (educaţie civică, culturală, religioasă, artistică, etc.)

Asociația Samariteanul Milostiv Suceava reprezintă un îndemn la compasiune și la ajutorarea celor care sunt într-o situație nefastă și care au cu adevarat nevoie de ajutorul nostru. ASMS iși propune să adune la un loc un număr cât mai mare de oameni cu inimă largă, care să se implice și să contribuie la realizarea proiectelor noastre. Compasiunea reprezintă darul lăsat de Dumnezeu nouă oamenilor, care ne ajută sa-i înțelegem pe cei de lângă noi și să împărtășim trăirile acestora ca și când ar fi propriile noastre simțăminte.