Direcționează 2%

Fii și tu un samaritean milostiv!

Direcționează 2% din impozitul pe venit către ASMS Suceava! Sistemul 2% permite contribuabililor persoane fizice să direcţioneze 2% din impozitul lor pe venit către o entitate nonprofit. În acest fel, cetăţenii au posibilitatea să decidă în mod direct ce se întîmplă cu impozitele lor.

Persoanele care au obținut în anul 2016 venituri din salarii trebuie  să completeze datele personale de la secțiunea I a formularului 230 și să semneze formularul în locul indicat pentru semnătură. Odată completat, formularul trebuie depus la sediul Autorității fiscale de care aparțineți.

Persoanele care au obținut în 2016 și alte venituri în afara celor salariale trebuie să completeze, pe lângă formularul 230 și formularul 200 conform instrucțiunilor oferite de autorități. Nu este nevoie să calculați și să treceți suma în formular, autoritățile fiscale vor face acest lucru.În cazul în care contribuabilul nu decide direcționarea către o fundație sau un ONG, echivalentul sumei de 2% din impozitul pe venit nu rămâne în posesia acestuia, ci revine în mod automat Statului. ASMS te invită așadar să devii și tu un samaritean milostiv și să decizi singur ce se întâmplă cu banii încasați din impozitul tău pe venit. Mai mult decât atât, noi te asigurăm de transparență totală, prin anunțarea în mod public a sumei care a fost virată în contul  organizației și cum anume au fost cheltuiți acești bani.

Termenul limită de depunere a formularelor 2% este 25 mai 2017 (pentru anul 2016).

BAZA LEGALĂ: Codul Fiscal, Art. 84 din Legea 571 / 2003
(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise, câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

Sponsorizează cu 20% ASMS Suceava.

SPONSORIZĂRILE făcute ONG-uri-lor NU presupun costuri suplimentare!

Aveți posibilitatea să faceți sponsorizări de până la 20% din impozitul pe profit datorat Statului, în limita a 3‰ din cifra de afaceri a firmei. Impozitul se diminuează cu suma aferentă sponsorizării, în acest mod, cheltuiala fiind deductibilă! Acest lucru este reglememtat prin Codul fiscal – Titlul II Impozitul pe profit, Cap.II Calculul profitului impozabil,
Art.21 Cheltuieli:
„(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
p) Cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă totalul acestor cheltuieli îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
1. este în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
2. nu depășește mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Datele ASMS Suceava

Cod de identificare fiscală:

Cont Iban:

Echipa ASMS Suceava vă stă la dispoziţie la numărul de telefon +40 742 466 228 sau la adresa de email contact@fiisamaritean.ro cu orice fel de informaţii, cu formulare şi alte detalii pe care le consideraţi necesare pentru a deveni  un samaritean milostiv și a contribui într-un mod plăcut și benefic la bunăstarea celor de lângă tine.

Vă mulțumim!

Tu n-ai putut să fii un sfânt
și nici un geniu pe pământ
acestea cer un unic rost,
– dar om, nici om, de ce n-ai fost?

Tu n-ai putut să nalți cetăți
nici fapte mari și largi s-arăți,
un bine mare, n-ai putut
– dar mic, nici mic, de ce n-ai vrut?

—Traian Dorz